Uluslararas? 19. Ölüdeniz hava oyunlar? ba?l?yor.

Uluslararas? 19. Ölüdeniz hava oyunlar? ba?l?yor.

Bu sene 19. su düzenlenecek olan Uluslararas? Ölüdeniz hava oyunlar? 16 - 21 Ekim tarihleri aras?nda ba?l?yor.

Son 18 y?ld?r ba?ar?yla yürütülen oyunlar?n 19. etkinli?i yo?un talebe ba?l? olarak Ölüdeniz de hayat buluyor.

Bu muhte?em ?ov, tüm dünyada düzenlenen türünün ikinci büyük etkinli?idir.

Bu bir yar??ma de?il, kazan?lacak bir ödül yok...

Sadece etkinliklere kat?lmak ya da seyirci olmak için Türkiye'ye gelen pek çok farkl? ülkeden insanlar? cezbeden inan?lmaz bir deneyimin parças? olma ?ans?.

Kaç?rmay?n, gelin ve bize kat?l?n!

Etiketler : Hava oyunlar?

Bu haber 26.10.2018 20:23:21 tarihinde Martin Ayd?n Gök tarafından eklendi ve 662 defa okundu.