Yamaç Para?ütü Sporu ?le ?lgili Valilik Görü?mesi Yap?ld?

Yamaç Para?ütü Sporu ?le ?lgili Valilik Görü?mesi Yap?ld?

Yamaç Para?ütü Sporcular?n?n Sorunlar?n?n Çözümü ?çin Valilik Makam?yla Ortak Çözüm Görü?meleri Yap?ld?.

Bugün kulübümüz AKYAS yönetim kurulu üyeleri Hüseyin ATLI ve Ya?ar ARSLAN, ?l temsilcisi Tecelli AYDINve Federasyon Teknik Kurul Üyesi Yasin KEÇEF'ten olu?an dört ki?ilik heyetle Mersin'de uçan Yamaç para?ütü sporcular?n?n sorunlar?na çözüm bulmak için Mersin Valimiz Say?n Ali ?hsan SU Beyle görü?tük.

Görü?mede Mersin Yeni?ehir ilçesinde yer alan Gelincik tepesinin hava sporlar?na tahsisi, sporun desteklenmesi, Yap?lacak yar??ma, festival ve di?er organizasyonlar?n te?fi?i ve desteklenmesi konusunda görü?meler gerçekle?tirildi. Görü?me olumlu geçti. Mersin'de sporun gelece?ine dönük olumlu ad?mlar at?ld?. 

Etiketler :

Bu haber 2.11.2018 11:24:12 tarihinde Hüseyin ATLI tarafından eklendi ve 698 defa okundu.