Ata'ya Sayg? Etkinli?i

Ata'ya Sayg? Etkinli?i

AKYAS kulübü, Mersin Büyük?ehir belediyesi ve Mersin Bisiklet derne?i i?tirak? ile düzenlenen Ataya sayg? etkinlik program?

10 Kas?m Ata'ya Sayg? Pedala Engel Yok öyküsü bu kez yollardan önce gökyüzüne yaz?l?yor.

Akdeniz yamaç para?ütü ve Adrenalin sporlar? kulübü (AKYAS) Mersin büyük?ehir belediyesi ve Mersin Bisiklet derne?i i?tirak? ile düzenlenen Ataya sayg? etkinli?i kapsam?nda bu senede birçok etkinli?e ücretsiz olarak kat?labilirsiniz.

28 Ekim 2018 Pazar günü Palm City önünde toplanmam?zla beraber 10:30 itibariyle Gelincik tepesine do?ru bisiklet sürü?ünü ba?lataca??z.

Tepeye var?? sonras? birçok pilotun kat?l?m? ile sergilenecek olan uçu? gösterileri sonras? seyir tepesinde ö?le yeme?i yenecektir

Ö?le yeme?inin ard?ndan Türk Bayrakl? tur at?lacakt?r.

Günü Ediz konseri ile bitirece?iz.

Ekinlik kapsam?nda Gelincik tepesinden yamaç para?ütü ile uçmak isteyen tüm misafirlerimize özel indirim uygulanacakt?r.

Etkinli?imize tüm Mersinliler ve bisiklet severler davetlidir.

Etiketler :

Bu etkinlik 26.10.2018 21:06:08 tarihinde Martin Ayd?n Gök tarafından eklendi ve 339 defa okundu.