29 EK?M CUMHURIYET BAYRAMI KUTLAMASI

29 EK?M CUMHURIYET BAYRAMI KUTLAMASI

29Ekim Cumhuriyet Bayram? Kutlamalar? Kapsam?nda Ataya Sayg? ve Pedala Engel yok Ekibine motivasyon Etkinli?imiz sona erdi.

Bugün 29Ekim Cumhuriyet Bayram? münasebetiyle Mersin Bisiklet Derne?i(MERB?SDER) Üyelerini evimizde a??rlad?k.

Ataya Sayg? ve Pedala Engel yok ad? alt?nda Mersin'den An?tkabir'e 3 görme engelli toplam 13 ki?i ile bisiklet sürü?ü gerçekle?tirecek olan ekibe destek ve motivasyon amaçl? ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayram? kutlamas? amac?yla Yamaç para?ütü uçu? etkinli?i düzenlendi. Program sayg? duru?u ard?ndan ?stiklal Mar??n?n okunmas?yla ba?lat?ld?. Gün boyunca Tandem(çift ki?ilik) ve tekli uçu?lar olmak üzere 50'den fazla uçu? ile devam etti. Havada Türk bayra??n?n aç?lmas?yla gökyüzü renklendirildi.

Kulübümüz AKYAS sosyal sorumluluk amaçl? çok s?k gerçekle?tirdi?i de?i?ik uçu? etkinliklerine bu kez de bisiklet sporcular?n? dahil etti. 

Etiketler :

Bu haber 28.10.2018 23:39:34 tarihinde Hüseyin ATLI tarafından eklendi ve 765 defa okundu.