YAMAÇ PARA?ÜTÜ METEOROLOJ? E??T?M?

YAMAÇ PARA?ÜTÜ METEOROLOJ? E??T?M?

Yamaç para?ütü meteoroloji e?itimimiz tamamland?

Akdeniz yamaç para?ütü ve Adrenalin Sporlar? Kulübü üyeleri ve konuk yamaç para?ütü sporcusu dostlar?m?z?n da kat?l?m?yla, Yamaç para?ütü Meteoroloji E?itimimiz ba?ar?l? bir ?ekilde gerçekle?tirildi.

Yamaç Para?ütü sporcusu için önem arz eden meteoroloji bilgisi konusunda geli?mek, do?ru uçu? planlamalar? yapabilmek aç?s?ndan düzenlenen Yamaç para?ütü Meteoroloji E?itimi, Mersin Metoroji ?l müdürlü?ünde görevli Yalç?n TEZEL beyin sunumlar?yla gerçekle?tirildi. Her konuda desteklerini esirgemeyen, yamaç para?ütü sporunun geli?imine önem veren Mersin Vali Yard?mc?m?z Say?n Abdullah ?AH?N beye, Meteoroloji il müdürümüz Say?n Hakan DO?AN Beye, e?itimcimiz Say?n Yalç?n TEZEL beye, salonlar?n? bize açan Mersin Ziraat Mühendisleri Odas? yetkili ve personellerine ve de?erli gökyüzü sevdal?s? sporcu arkada?lar?m?za sonsuz te?ekkür ederiz. 

Etiketler : Mersin Yamaç Para?ütü E?itimi meteoroloji e?itimi adrenalin extrem paragliding macera gelincik tepesi

Bu haber 28.05.2019 00:21:21 tarihinde Hüseyin ATLI tarafından eklendi ve 817 defa okundu.