YAMAÇ PARA?ÜTÜ METEOROLOJ? E??T?M?

YAMAÇ PARA?ÜTÜ METEOROLOJ? E??T?M?

Yamaç para?ütü meteoroloji e?itimi.

Akdeniz Yamaç Para?ütü ve Adrenalin Sporlar? Kulübü olarak Mersin Metoroji il müdürlü?ünden uzmanlar ile, Meteorolojinin Yamaç Para?ütü aç?s?ndan incelenmesi, meteorjik terimler, hava tahminlerinin yorumlanmas?, termal olu?umlar, bulutlar, lokal termal tetikleyiciler gibi konular yan?nda online hava tahmin araçlar?n?n kullan?lmas? ve örnek uçu? planlamas?n?n yap?lmas? konular?nda bir e?itim çal??mas? yap?yoruz.

E?itim faaliyetimize kulüp d???ndan da kat?l?m kabul edilmektedir. Kat?lmak isteyen sporcular?n önceden isimlerini bildirmeleri gerekmektedir. 

Faaliyet Ad?: Yamaç Para?ütü Meteoroloji E?itimi

E?itimci: Yalç?n TEZEL

Tarih : 27 May?s 2019

Saat: 18.00-21.00 (iki oturum) 

Yer: Ziraat Mühendisleri Odas? Toplant? Salonu

?leti?im: 05339650601 Hüseyin ATLI 

Etiketler : Yamaçpara?ütü, e?itim, meteoroloji, termal aktiviteler, bulutlar, macera, ke?if

Bu haber 23.05.2019 09:19:02 tarihinde Hüseyin ATLI tarafından eklendi ve 953 defa okundu.