30 A?ustos Zafer Bayram? Etkinlikleri

30 A?ustos Zafer Bayram? Etkinlikleri

27-28 A?ustosta Erdemli Akp?nar Mahallesinde Çad?r Kampl? Etkinli?imize davetlisiniz.

30 A?ustos Zafer bayram? münasebetiyle Erdemli Akp?nar köyünde 27-28 A?ustos 2022 tarihlerinde yap?lacak olan gökyüzü ?enliklerine tüm halk?m?z ve sporcular?m?z davetlidir,

 

Kampç? arkada?lar?m?z?n konaklamalar? kendi getirece?i çad?rlar ile kamp alan?m?zda yap?lacakt?r, yemek ve di?er ihtiyaclar kat?l?mc?lar taraf?ndan kar??lanacakt?r,

 

Sporcu arkada?lar?m?z için, etkinlik süresince konaklama, kahvalt?, ö?len ve ak?am yeme?i, tepe transferleri kulübümüz taraf?ndan ücretsiz olarak kar??lanacakt?r. Konaklamalar Cad?rlardad?r,

 

Sporcu kat?l?m? 120 sporcu ile k?s?tl? olup kampç? say?s?nda s?n?r yoktur,

 

Kamp alan?m?zda elektrik, du? ve tuvalet mevcuttur ayr?ca yürüme mesafesinde bir köy bakkal?da bulunmaktad?r.

 

Etkinliklere kat?labilmek için ba?vurulmas? zorunludur...

 

KAMPÇI KAYIT FORMU - SPORCU KAYIT FORMU

 

?ENL?K PROGRAMI

Yer : Mersin / Erdemli / Akp?nar köyü

Tarih : 26-27-28 A?ustos 2022

Kat?l?mc? sporcu say?s? : 120

Kat?l?mc? kampç? say?s? : S?n?rs?z

Koordinasyon : AKYAS (Akdeniz Yamaç Pare?ütü ve Adrenalin Sporlar? Kulübü)

?leti?im : Hüseyin Atl? - 0533 227 85 77 - info@yamacparasutumersin.com

Uçu? tepesi : Göktepe takeoff

Rak?m : 1960 m.

 

FEST?VAL PROGRAMI

 

 

1. Gün (27/08/2022 - Cumartesi)

08:00 Uyan?? ve kahvalt?, kampa yerle?me,kay?t i?lemleri

09:30 30 A?ustos Zafer bayram?/ aç?l?? ?stiklal Mar?? ve sayg? duru?u

10.00 Tepeye hareket

10.30 Uçu?lar?n ba?lamas?

14.00 Ö?len kumanyas? molas?

(Uçu?lar gün boyu devam edecek) 

19.00 Ak?am yeme?i 

20.00 Kamp ate?i ve gece e?lenceleri (DJ, Konser) 

00.00 sessizlik

 

2. Gün (28/08/2022 - pazar) 

08.00 Uyan??, kahvalt? 

09.30 tepeye hareket

10.00 uçu?lar?n ba?lamas?

14.00 ö?len yemek molas?

(gün boyu uçu?lar devan eder) 

19. 00 kamptan ayr?l??. 

 

D?LEYEN KONUKLARIMIZ CUMA GÜNÜNDEN KAMP ALANINA YERLE?EB?L?RLER

 

KATILIMCI L?STES?N? GÖR

Etiketler :

Bu etkinlik 5.08.2022 13:42:04 tarihinde tarafından eklendi ve 1752 defa okundu.